Interešu pārstāvība


Valsts institūcijās

1. Klienta pārstāvība sarunās ar ierēdņiem

2. Iesniegumu, lūgumu, sūdzību sagatavošana

3. Prasības pieteikumu un dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā

4. Paskaidrojumu sagatavošana uz prasības pieteikumu vai pretprasības sagatavošana

5. Izlīguma sagatavošana, iesniegšana tiesā apstiprināšanai

6. Valsts iestāžu lēmumu un aktu pārsūdzēšana

7. Klienta interešu pārstāvība lēmumu, spriedumu vai nolēmumu izpildes procesā

8. Iesniegumu un dokumentu sagatavošana licenču un atļauju sagatavošanai.

Privāti jautājumi

1. Klienta interešu pārstāvība un privātu darījumu pavadīšana

2. Klienta interešu pārstāvība pārrunās

3. Klienta interešu pārstāvība un aizsardzība pret kreditoriem

4. Nekustamā īpašuma atlase pēc klienta prasībām

5. Atsevišķu personīgu uzdevumu izpilde

6. Interešu pārstāvība kredītiestādēs (bankās)

Rakstīt atsauksmi

Pasūtīt pakalpojumu

Kontaktpersonas vārds*:


Organizācijas nosaukums*:


E-pasts*:


Tālrunis saziņai:


Papildus informācija:


Aizsargkods*: