Fizisko personu maksātnespējas process


Kas ir fiziskā maksātnespēja?

Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj veikt savu parādu saistību izpildi. Fiziskās personas maksātnespējas process ir speciāla likumā noteikta procedūra, kuras rezultātā noteiktā laika posmā tiek dzēstas fiziskās personas, kurai ir finansiālas grūtības, neizpildītās saistības pret kreditoriem (piemēram, parāds pret banku) un atjaunojas fiziskās personas maksātspēja.

Kā tas notiek?
Mēs palīdzam sagatavot pieteikumu tiesai, Jūs to parakstāt. Tiesa izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Maksātnespējas process sastāv no 2 daļām - bankrota procedūras, kad tiek pārdota parādnieka manta un iegūtie līdzekļi novirzīti saistību segšanai, un tai sekojošās atlikušo saistību dzēšanas procedūras.

Kuras personas var pieteikties maksātnespējai?

Pieteikumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālās grūtības. Maksātnespējas process nav piemērojams gadījumā, ja persona vismaz 30 procentus no kredīta bija izlietojusi līgumā neparedzētajiem mērķiem, vai personai pēdējo 10 gadu laikā jau bija pasludināts maksātnespējas process un dzēstas saistības, vai persona pēdējo 3 gadu laikā bija apzināti sniegusi nepatiesu informāciju saviem kreditoriem, vai arī pēdējo 5 gadu laikā pirms personas maksātnespējas pasludināšanas ir stājies spēkā lēmums, ar kuru konstatēts, ka parādnieks izvairījās no nodokļu samaksas.

Kas notiks ar maniem ikmēneša ienākumiem?
Ja parādnieks ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu, viņam katru mēnesi ir jāmaksā kreditoriem viena trešā daļa no saviem ienākumiem, neskatoties uz to, cik liela ir maksātnespējīgā parādnieka darba alga. Turklāt maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūras laikā kreditoriem katru mēnesi maksājamā summa nedrīkst būt mazāk par vienu trešo daļu no minimālās mēneša darba samaksas, un šī summa ir jāmaksā kreditoriem pat tad, ja maksātnespējīgais parādnieks nestrādā un nesaņem darba algu.

Piemēram, ja maksātnespējīgais parādnieks mēnesī saņem 450 EUR „uz rokas", viņam maksātnespējas procesā ir jāmaksā kreditoriem 150 EUR katru mēnesi. Ja maksātnespējīgais parādnieks saņem mēnesī 200 EUR, viņam kreditoriem maksātnespējas procesā ir jāmaksā viena trešā daļa no minimālās mēneša darba samaksas (360 EUR), un tas šobrīd sastāda 120 EUR.


Cik ilgs ir maksātnespējas process?
Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiek realizēta parādnieka manta un iegūtie līdzekļi tiek novirzīti parādnieka saistību dzēšanai, bet saistību dzēšanas procedūrā ne mazāk kā 1/3 daļa no parādnieka ienākumiem tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Administrators pārdod parādnieka mantu 6 mēnešu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, taču, ar kreditoru sapulces piekrišanu, neieķīlātās parādnieka mantas pārdošanas termiņu var pagarināt.

Saistību dzēšanas plāna termiņš ir atkarīgs no parādnieka ienākumiem un saistību apmēru, kas paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas. Patlaban tas ir robežās no viena gada līdz 3 gadiem 6 mēnešiem, bet no 2015.gada marta atbilstoši izmaiņām likumdošanā to varēs pabeigt jau 6 mēnešu laikā.

Kādi ir ieguvumi no maksātnespējas procesa?
Fiziskās personas maksātnespējas procesam ir būtiska atšķirība no tiesu izpildītāja veiktās parādu piedziņas. Tiesu izpildītājs piedziņu veic tik ilgi, kamēr ir piedzīta visa parāda summa un tiesu izpildītāja izdevumi. Gadījumos, kad parāda summa ir liela, bet parādnieka alga salīdzinoši maza, tiesu izpildītājs parādu piedziņu var veikt pat vairākus gadu desmitus. Savukārt, maksātnespējas process dod iespēju parādniekam nesamaksāt visu parādu. Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana un tam sekojošā viena līdz trīs ar pusi gadu ilgstošā maksātnespējas procesa rezultāts ir atlikušo nesamaksāto parādu dzēšana. Maksātnespējas procesā gan nav iespējams dzēst uzturlīdzekļu parādus.

Cik tas izmaksās?
Iesniedzot tiesā pieteikumu par maksātnespēju, jāsamaksā valsts nodeva 71,14 EUR apmērā. Ja maksātnespējas process tiek pasludināts, Jums jāsedz vienreizēja atlīdzība administratoram divu minimālo mēnešalgu apmērā (720 EUR). Papildus izmaksas attiecināmas uz maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošanu, kura izcenojums mūsu birojā ir 500 EUR.

Konsultācijas
Gadījumā ja Jums rodas papildus jautājumi, Jūs varat pieteikties uz bezmaksas konsultāciju, kuras laikā mēs varēsim Jums sīkāk paskaidrot par maksātnespējas procesa norisi un nainsēm, kas jāņem vērā tieši Jūsu gadījumā.

Uz konsultāciju var pierakstīties pa tālruni +371 67350730, vai rakstot uz e-pastu: info@legalsupport.lv
 

Mūsu klientu atsauksmes

Дмитрий С. (11.06.2015 16:58)

Благодаря консультациям и понятному разъяснению приемуществ процесса неплатежеспособности физического лица со стороны LEGAL SUPPORT, решил воспользоваться этим процессом. Абсолютно не жалею, кредиторы остановили свои взыскания. Можно свободно вздохнуть. Нет этих постоянных звонков с угрозами и досудебных претензий. Спасибо юристам LEGAL SUPPORT за поддержку и профессиональную работу. Документы были подготовлены качественно, все прошло быстро и без проблем.

Rakstīt atsauksmi

Pasūtīt pakalpojumu

Kontaktpersonas vārds*:


Organizācijas nosaukums*:


E-pasts*:


Tālrunis saziņai:


Papildus informācija:


Aizsargkods*: