Nekustamais īpašums


1. Nekustamā īpašuma atlase pēc klienta prasībām

2. Nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevuma darījuma pavadība, darījuma drošības novērtēšana

3. Dokumentu sagatavošana un analīze darījumos ar nekustamo īpašumu

4. Dokumentu analīze līdz darījuma noslēgšanai ar nekustamo īpašumu

5. Īpašuma tiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā

6. Ķīlas nostiprināšana nekustamajam īpašumam Zemesgrāmatā

7. Nekustamā īpašuma pārdošanas apturēšana izsolē

8. Parādnieka interešu aizsardzība attiecībās ar kredītiestādi (banku)

9. Uzturēšanās atļaujas noformēšana pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi Latvijā

Rakstīt atsauksmi

Pasūtīt pakalpojumu

Kontaktpersonas vārds*:


Organizācijas nosaukums*:


E-pasts*:


Tālrunis saziņai:


Papildus informācija:


Aizsargkods*: