Ģimenes tiesības


1. Laulības līguma sastādīšana starp laulātajiem un laulības līguma reģistrācija

2. Prasības pieteikuma par laulības šķiršanu sagatavošana

3. Pieteikuma par uzturlīdzekļu piedziņu sagatavošana

4. Klientu interešu pārstāvība īpašuma sadales strīdā starp laulātajiem

5. Konsultācijas par aizgādības un aizgādnības jautājumiem

Rakstīt atsauksmi

Pasūtīt pakalpojumu

Kontaktpersonas vārds*:


Organizācijas nosaukums*:


E-pasts*:


Tālrunis saziņai:


Papildus informācija:


Aizsargkods*: