Questions and answers


Šeit Jūs varat uzdot mums jautājumus, uz kuriem mēs labprāt atbildēsim.

Ask your question

Asked questions

Елена Цветкова (06.05.2015 17:12)

Подскажите пожалуйста, где я могу оформить вексель (долговое обязательство), можно ли его оформить без нотариуса?


Вексель можно оформить и без нотариуса, однако, нужно быть очень внимательным. Закон предусматривает обязательные критерии и нюансы, которые должны быть учтены при оформлении векселя. Необходимо понять, какой вид векселя Вы хотите - переводной (тратту) или простой вексель. Также учтите, что в день выписки простого векселя должна быть оплачена пошлина в банк, о чем должна быть отметка в векселе. Следите за новостями в разделе "Советы юриста", т.к. на следующей неделе будет опубликована подробная статья о векселях. Вы можете также позвонить нам по тел. 67350730 и мы поможем Вам оформить вексель правильно.

nevēlos teikt (21.04.2015 13:29)

Cik ilgi noris maksātnespējas process, kad es atbrīvošos no parādsaistībām, ja mans parāds bankai sastāda 75000 euro?


Maksātnespējas procesa ilgums ir no 6 mēnešiem līdz trīs gadiem. Procesa ilgums ir atkarīgs no tā, cik lielu daļu no parāda Jūs varēsiet segt saistību dzēšanas procedūras laikā:

  1. ja ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas;
  2. viens gads, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām;
  3. viens gads un seši mēneši, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām.

Ja parādnieks nevar segt iepriekšminēto saistību noteikto apmēru, tad saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

  1. viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 30 000 euro;
  2. divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 30 001 euro līdz 150 000 euro;
  3.  trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 150 000 euro.
Edgars Francmanis (17.04.2015 15:59)

Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, два комментария с фейсбука относительно штрафов в Ригас Сатиксме за проезд без билета: Ir vel 6.fakts ko vajadzētu zinat zaķiem ,bet par to gan Delfi neraksta:D RS nav likumīgu tiesību noteikt līgumsodu lielāku par 10% no pamatparāda summas(biļetes cenas)!!! Ta ir rakstīts civillikumā,sadaļā par līgumsodiem Precīzi nevaru tagad nosaukt civillikuma pantu,bet tas ir saistīts ar 2014 gada grozījumiem civillikumā kuri aizliedz kreditoriem nemaksāšanas gadījumā uzskrūvēt nesamērīgus procentus ārpus saprāta robežām. Šīs likuma normas attiecas uz līgumsodiem un tā kā RS sodi ir līgumsodi tas attiecas arī uz šiem sodiem. Где правда, а где нет?


Civillikuma 1716. panta 3. daļa nosaka, ka līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenā saistības apmērā. 
Ņemot vērā to, ka persona, kura neiegādājas sabiedriskā transporta braukšanas biļeti ir uzskatāma par personu, kura savu saistību neizpilda vispār, Civillikuma 1716. panta 3. daļa tam nav piemērojama. 
Šajā gadījumā ir piemērojama Civillikuma 1716. panta 2. daļu, līgumsods par saistību neizpildi vispār ir konkrēti noteikta naudas summa vai cita mantiska vērtība, kuru nedrīkst noteikt vairākkārtīgi (atkārtotu) vai pieaugošu maksājumu vai devumu veidā. 
Līdz ar to izvērtējot situāciju ar bezbiļetniekiem, tās ir personas kuras nepilda līgumu vispār un tiem var piemērot līgumsodu ar konkrēti noteiktu summu, kas Rīgas satiksmes noteikumos ir uzrādīts.
Vai piemērotais līgumsods ir samērīgs saskaņā ar Civillikuma 1717. pantu, to gan ir jāvērtē tiesai.

Sofja (13.04.2015 18:38)

Kāds ir Interneta tiesiskais regulējums un personu atbildība Interneta lietošanas pārkāpumu gadījumā?

ABC (08.04.2015 13:35)

Cik maksā Legal Support brīdinājuma (ikasso) zīmogu izmatošana, lai brīdinātu savus klientus par maksājuma kavējuma iestāšanos?


Legal Support brīdinājuma zīmogu izmatošana ir bez maksas. Jums tikai ir jāsazinās ar biroja pārstāvi, kurš izskaidros, kā var saņemt zīmogus.

rita (31.03.2015 13:55)

Sakiet lūdzu, vai es varu iesniegt fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu, ja man nav pastāvīgās darba vietas?


Fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu var iesniegt persona, kura pēdējo 6 mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un ir jābūt ienākumiem, lai maksātu vienu trešo daļu no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī kreditoriem.

Inita Sokolova (12.03.2015 09:41)

Labdien! Es vēlos pirkt dzīvokli un it kā esmu jau atradusi potenciālo īpašumu. Pārdevējs man prasa rokas naudu 5% apmērā no cenas. Kā lai es nodrošinos pert to lai nepazaudēju samaksāto rokas naudu? Kādi dokumenti man būtu jāpieprasa pretī un vai mums būtu kaut kas jāparaksta pie notāra? Būšu pateicīga par jūsu komentāru.


Labdien!

Rokas naudas došana nekustamā īpašuma darījumos ir normāla prakse. Tādā veidā pārdevējs “apdrošinās” pret gadījumiem, kad pircējs pēdējā brīdī atsakās no pirkuma darījuma veikšanas, vai arī to neizdodas novest līdz galam pircēja vainas dēļ.

Pirms maksājat rokas naudu Jums savstarpēju būtu jāparaksta rokas naudas līgums, kurā ir norunāts par kādu nekustamā īpašuma pirkumu Jūs dodat rokas naudu un cik ilgā laikā ir paredzēts noslēgt pirkuma līgumu. Šādā līgumā, protams, iekļauj arī daudzus citus noteikumus un nosacījumus, kas ir atkarīgi no konkrētas situācijas, taču konkrētus piemērus nevarēsim jums aprakstīt īsā komentārā.

Rokas naudas līgumu būtu ieteicams (bet nav obligāti) parakstīt pie notāra – notariāla akta formā, tādējādi Jūsu noslēgtais rokas naudas līgums iegūs neapstrīdamu spēku un strīda gadījumā (ja darījums nebūs noticis) samaksāto rokas naudu Jūs varēsiet atgūt bezstrīdus kārtībā.

Ja darījums nenotiek pircēja vainas dēļ, tad pircējs zaudē rokas naudu, bet ja darījums nenotiek pārdevēja vainas dēļ, tad pircējam ir tiesības prasīt no pārdevēja rokas naudas atmaksu divkāršā apmērā.

Lai sniegtu Jums detalizētāku konsultāciju par Jūsu plānoto darījumu, aicinam pieteikties juridiskajai konsultācijai pie mums birojā.

GG (23.02.2015 15:50)

Сколько стоит Ваша услуга - подготовка заявления о неплатежеспособности физ лица.


Консультации по процессу неплатежеспособности - бесплатные. Услуги юриста по подготовке заявления в суд составляет - 500 евро. 

SOS (23.02.2015 15:45)

До кагого числа нужно перерегистрировать уставной капитал предприятия в Евро ?


До 30 июня 2016 года всем латвийским SIA и AS нужно перерегистрировать уставной капитал из латов в евро.

Elaks (23.02.2015 15:41)

KĀDI IZDEVUMI RODAS PARĀDNIEKAM, IESNIEDZOT MAKSĀTNESPĒJAS PIETEIKUMU?


Parādniekam jābūt līdzekļiem (EUR 720), lai segtu administratora vienreizēju atlīdzību, un papildus tam ir jāsamaksā valsts nodeva EUR 71,14 apmērā.

Юрий (23.02.2015 15:05)

Здравствуйте ! После изменений закона о ВНЖ, за сколько я дожен купить недвижимось в Латвии, что бы претендовать на ВНЖ ?


Стоимость недвижимости, вyе зависимости от района, должна быть не менее 250 000 евро. 

Ask your question

Your or organisation name*:


E-mail (is not publishing)*:


Phone (is not publishing):


Question type*:


*You could also apply for free consultation to a lawyer

Text*:


Security code*: