Вопросы и ответы


В данном разделе Вы можете задать вопрос, на который мы с удовольствием ответим.

Задать свой вопрос

Заданные вопросы

Uģis (14.03.2017 09:08)

Sakiet, kurā Latvijas likumu aktā man meklēt aizsardzību pret uzspiestiem pakalpojumiem? Piemēram, samaksāt par auto novietošanu atsevišķās vietās vairs nav iespējams bez starpniekiem. Starpnieku pakalpojumu izmantošana man tiek uzspiesta pret manu gribu, pretējā gadījumā tiek liegta pakalpojuma izmantošana.


Labdien!

Vadoties no tā, ka jūs neesat minējis konkrētu pakalpojumu, kurš tiek uzspiests no starpnieku puses, tad varam jums ieteikt tiesību normas, kas regulē dažādu pakalpojumu jomas.

Tātad, ja iet runa par autostāvvietām, tad pašvaldību ierīkotās stāvvietas un apkalpojošā uzņēmuma pienākumus un tiesības varat meklēt konkrētās pašvaldības saistošos noteikumus par stāvvietu ierīkošanu un apkalpošanu.

Ja jūs interesē namu apsaimniekotāja tiesības un pienākumi, tad ir jāskatās Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un uz likuma pamata izdotos normatīvos aktus.

Ja jūsu tiesības aizskartas no patērētāju tiesību aizsardzības viedokļa, tad ir jāskatās Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Visus normatīvos aktus jūs varat atrast šeit - https://likumi.lv/

Atsevišķa likuma, kas regulētu tikai starpnieku tiesības un pienākumus nav. Ir jāmeklē likumi par atsevišķu jomu un tur ir jāskatās, kāds regulējums ir piešķirts starpniekiem. 

Guna (07.02.2017 11:21)

Labdien! Vai SIA "Rīgas meži" noteiktās pakalpojumu maksas par dokumentu sagatavošanu par servitūta nodibināšanu (277 eur) un līguma sagatavošana (298 eur) ir likumīgas? Vai nepastāv kādi griesti šādu pakalpojumu maksām?


Labdien!

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums, līdz ar to, visi maksas pakalpojumiem ir jābūt reglamentētiem un saskaņā ar noteikumiem par SIA „Rīgas meži” maksas pakalpojumu cenrādi.

Ja jūs šaubāties par aprēķināto summu apmēru, tad Jūs varat vērsties ar pieteikumu Rīgas pilsētas pašvaldībā vai SIA "Rīgas meži" ar lūgumu izvērtēt/izskaidrot uzskaitīto summu apmēru.

Kā arī ir paredzēti samaksas atvieglojumi maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, kas uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.

Ilga (14.01.2017 12:55)

Lūdzu informāciju par to, kas notiek ar pirkuma priekšmetu, šajā gadījumā mikroautobuss), kas pārdots, slēdzot pie notāra līgumu par visas summas pakāpenisku nomaksu, bet noteiktajā laikā samaksāta tikai 1/5 no vajadzīgās summas. Līgumā bija noteikts, ka busa pārreģistrācija notiks tikai pēc visas summas samaksas, netika minēta iespēja saņemt transporta līdzekli atpakaļ, ja nauda netiks maksāta. Atbilstoši līgumam, tagad līgums nodots tiesu izpildītājam parāda piedziņai, bet konstatets, ka pircējam nekas nepieder, kaut gan valdījumā ir 5 transporta līdzekļi. Tātad arī šis mikroautobuss joprojām atradīsies viņa lietošanā, neko nemaksājot, bet tiesu izpildītājs uz to nevar vērst parāda piedziņu, ne arī agrākais īpašnieks ar to rīkoties? Ne notāre, ne tiesu izpildītāja par šo situāciju atbildi nespēj sniegt.


Labdien!

Jūsu gadījumā, lai atgrieztu īpašumu atpakaļ, Jums ir jāceļ tiesā prasība par pirkuma līguma atcelšanu un valdījuma atjaunošanu pār īpašumu.

Diemžēl citu variantu, kā atgriezt īpašumu, Jūsu valdījumā nav. 

Aleksandra (11.01.2017 18:09)

Labdien, Vai uzņēmumu SIA var likvidēt, ja kreditors ir pats valdes loceklis - dibinatājs, un viņš nepieprasa aizdevuma parādu no uzņēmuma, kad tas izziņo kreditoru prasījumu pieteikšanos. Citu kreditoru nav. Varbūt šajā gadījumā vispār nav jāizsludina kreditoru pieteikšanās? Paldies.


Labdien!

Uzņēmumu likvidēt var tikai tad, kad nav parādu un ja ir aktīvi, tad tos ir jāsadala starp dibinātājiem.

Ja uzņēmuma atskaitēs ir norādīts, ka uzņēmumam pastāv parāda saistības pret valdes locekli, tad uzņēmumam jebkura gadījumā ir jādzēš šīs saistības.

Protams, kreditors var atteikties no kreditora prasījuma pret uzņēmumu, tad uzņēmumam ir pareizi jāsakārto grāmatvedības pārskati, kurā tas būtu norādīts.

Kreditoru pieteikšanos vajag izsludināt jebkurā gadījumā. 

Liga (10.05.2016 18:16)

Labdien! Mans tevs atdeva/parrakstija dazus h no sava ipasuma manam viram. pagajusi ir daudzi gadi, ar viru esam skirusies, un pie skirsanas tiesa mantu nedalijam. Tagad mans tevs pardod savu zemi un vinam bija jadabu mana bijusa vira atlauja, ka ari tiek pardota zeme, kas ir uz bijusa vira varda. Vai man ka bijusai laulatai ir tiesibas pieprasit pusi no summas ko bijusais virs iegus par savu dalu? Jo vins to ieguva esot lauliba ar mani. Paldies! Liga


Labdien, Līga!
Ja pārrakstīšanas dokumentos nav minēts, ka tā ir vīra atsevišķa manta, tad, protams, Jūs varat pretendēt uz daļu naudas, kas tika samaksāta vīram par zemes pārdošanu. 

sergejs (08.05.2016 17:36)

labdien, gribeju vaicat man bija parads tele2 ko samaksaju , pec ka man piezvanija kreditreform un prasa 24 evro par vinu pakalpojumiem, vai tas ir likumigi prasit man naudu ja nomaksaju tiesi tele 2?kreditds reform pateica ka lieta bija pie viniem un ta un ta esmu viniem parada....


Labdien Sergej!

Ja jūs esat apmaksājis parādu pirms saņēmāt brīdinājumus no Kreditreform, tad jums šie izdevumi nav jāsedz.
Nākošajā sarunā ar Kreditreform Jūs varat norādīt, ka parādu apmaksājāt līdz brīdinājuma saņemšanas, līdz ar to neredzat likumīgu pamatu izdevumu atlīdzināšanai.

Zināšanai:
Saskanā ar Parāda atgūšanas ārpustiesas likuma 6. panta 1. daļu, Parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta un nepastāv strīds par parāda esamību.

Jānis Druva (28.04.2016 15:18)

Labdien! Dzīvoklī tika bojāta radiatora siltā ūdens truba, no kuras notika ūdens noplūde (tecēja gar sienu, bet ne daudz). Siltuma avārijas dienests noslēdza ūdeni, trubu salabojām, ūdeni pieslēdza un viss kārtībā. 6 dienas vēlāk, zvana namu pārvalde, ka apakšējais dzīvoklis iesniedzis sūdzību par saliešanu un viņa ies apsekot. Vēl pēc 3 nedēļām no apakšējā dzīvokļa apdrošinātājiem tiek saņemta regresa prasība par vairāk kā 500 Eur. Kur rodas tik liela summa? Tik pat labi apakšējie iemītnieki iemet vannā savu TV un vēl šo to un pēcāk apgalvo, ka tie visi bojāti no saliešanas. Vai pietiek tikai ar apsaimniekotāja aktu, kurā norādīts, ka saliešana notikusi augšējā dzīvokļa dēļ (ņemot vērā,ka apsekošana notikusi tik vēlu)? Konkrētajā saliešanas dienā neviena institūcija nefiksēja bojājuma apmērus apakšējam dzīvoklim un vēl vainīgo. Apsekošana notika tikai pēc 6 dienām, kuru laikā apakšējie iemītnieki sazin ko dzīvoklī spēja sadarīt.


Labdien!
Jā, ar apsekošanas aktu pietiek, lai izmaksātu apdrošināšanu.
Jūs varat lūg no apdrošinātājiem tāmi pēc kuras viņi aprēķināja zaudējumus.
Ja tāmes aprēķini Jūs neapmierinās un uzskatīsiet tos par nepamatotiem, Jūs varat sniegt savas pretenzijas un norādīt summu, kuru esat ar mieru segt.
Ja neesat ar mieru segt zadējumus vispār, tad visdrīzāk, ka apdrošinātājs iesniegs prasību tiesā par parāda piedziņu.
Tad tiesā Jūs varēsiet sniegt savus argumentus un pierādījumus, kāpēc uzskatat, ka šos zaudejumus Jūs neesat nodarījis. 

Lisa (27.04.2016 12:03)

Добрый день. Какая заработная плата для иностранного работника с апреля 2016 года? Меняется ли она с апреля 2016? Так как с апреля прошлого года составляет 765 евро. Благодарю.


Добрый день!
Минимальная заработная плата для иностранного работника в 2016 году является 818,00 EUR. 

MNP (29.03.2016 08:49)

Labdien, ES VID jautāju caur EDS sekojoši: Esmu mikrouzņēmuma īpašnieks. Drīzumā vēlos ieguldīt naudu un iegādāties SIA, bet šis uzņēmums, ko vēlos iegādāties arī ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Vai ir iespējams mainīt tā uzņēmuma statusu uz lielo SIA pirms/pēc uzņēmuma pārrakstīšanas? VID atbilde: Atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta septītajai daļai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs mainīt izraudzīto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju ne agrāk kā pirms attiecīgā taksācijas perioda beigām. Tātad atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa var ar 2017.gada 1.janvāri, iesniedzot līdz 2016.gada 15.decembrim Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu. Personai nevar vienlaicīgi piederēt vairāki mikrouzņēmumi (piemēram, vairāki SIA). Atbildei ir informatīvs raksturs. Nodokļu normatīvie akti ir atrodami VID mājas lapā: www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi. ---- Vai tiešām nepastāv iespēja mainīt mikrouzņēmuma nodokļa statusu pēc tā iegādāšanās? un ātrāk par 2017. gada 1 janvāri?


Labdien!
Jā, saskaņā ar Mikrouzņēmuma nodokļu likumu, mikrouzņēmuma statusu var mainīt ne agrāk kā pirms attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Mikrouzņēmuma satusu var zaudēt arī sekojošos gadījumos:
Mikrouzņēmuma nodokļu likuma 4. pants:

"(8) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs neizpilda kādu no šā likuma 1.panta 1.punkta vai 2.panta1.1 daļas, otrās, trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu.

(81) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam taksācijas periodā nav apgrozījuma, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu pēctaksācijas periodā. Šo nosacījumu nepiemēro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs pēc taksācijas perioda pirmā ceturkšņa.

(82) Ja mikrouzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, sākot ar pirmstaksācijas perioda otro ceturksni, un tam nav apgrozījuma pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā, ar pēctaksācijas periodu tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

(83) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir piemērojis šā likuma 6.panta 2.1 vai 3.1 daļu, mikrouzņēmums var atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.

(84) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs taksācijas periodā precizē kādu no iepriekšējo taksācijas periodu mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijām vai iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju ar nokavējumu un tiek konstatēts, ka kādā no ceturkšņiem iepriekšējā taksācijas periodā, par kuru tiek veikti precizējumi vai iesniegta mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija ar nokavējumu, nav izpildīts šā likuma 1.panta 1.punkta "b" vai "c" apakšpunkta vai 2.panta ceturtās daļas nosacījums, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ar pēctaksācijas periodu zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu."
 

Lai konstatētu, vai uzņēmumam ir iestājušies iepriekšminētie apstākļi, Jums ir jākonsultējas ar grāmatvežiem, kuriem ir zināma uzņēmuma bilance.

Елена (01.02.2016 16:36)

Добрый день! Может ли физическое лицо стать банкротом в случае если банк уже отобрал недвижимость и продолжает взыскивать разницу?


Добрый день!
Если долг составляет более 5000,00 EUR, то физическоя лицо может подать на банкротство.
А также, чтобы подать на банкротство, физическое лицо должно иметь доход не менее 370,00 EUR в месяц. 

Елена (29.01.2016 15:14)

Здравствуйте, для того, чтобы гражданин Литвы смог банкротировать в Латвии, он обязательно должен проработать 6 мес, как наемный работник? Или можно просто купить патент, например на торговлю или предоставление услуг?


Добрый день, Елена!
Чтобы подать в Латвии на банкротство, необходимо минимум 6 месяцев являться налогоплательщиком в Латвии. То есть работать в Латвии, и зарплату иметь минимум 370,00 EUR в месяц. 
Каким образом Вы будете зарабатывать, не имеет значения - как наемный работник или как предприниматель. 

Laine (10.09.2015 14:54)

Pārdevu vectēva dāvināto zemi jau pēc 1 gada. Nomaksāju 15 % nodokli. Vai man neatraidāmo mantinieku daļas jārēķina no pārdotās summas vai tās summas kas palika pāri pēc nomaksātajiem nodokļiem? Paldies!


Labdien, Laine!

Natraidāmie mantinieki no apdāvināta ir tiesīgi izprasīt savu daļu. 
Līdz ar to, aprēķinot neatņemamo daļu, par pamatu ņem dāvinatāja mantas stāvokli dāvināšanas laikā.
Jums būtu jāvēršas pie notāra, kura lietvedībā atradīsies uzsāktā mantojuma lieta.
Kārtību, kā neatņemamās daļas tiesīgie var izprasīt savu daļu, nosaka Civillikuma 422.-426.pants. Civillikums nenosaka, ka neatņemamās daļas izdošanā obligāti ir jāiesaista notārs.

 

Ar cieņu,
LEGAL SUPPORT

Darja (05.08.2015 20:10)

Labdien. Versos pie Jums, jo ir viens butisks jautajums, ko jaatrisina atri un es paslaik esmu arzemes. Man ir meita - 2 gadi, kas ir dzimusi Latvija, sanemusi LV dzimsanas apleicibu, pasi un ID. Tevs ir Polijas pilsonis, kas atzina bernu (Dzimsanas aplieciba ir teva vards). Laualiba ar berna tevu es nesastadu. Par diviem gadiem tevs neatbalsta meitu materiali un ari ir parada man naudu. Es joprojam atlauju vinam redzet meitu skaipa kad vins pieprasa (apmeram 2 reizes menesi). Polija vinam ir vel 3 berni (PL pilsoni, meita jau ir pilngadiga). Gadu atpakal vins izskiras no sievas un paslaik iet mantu dalisana cik man ir zinams. Vecaka meita parvacas uz Angliju un peksni vins man pazinoja ka vins ari parvacas uz Angliju. Vins prasa no manis nosutit vinam musu meitas Dzimsanas apliecibas ORIGINALU jo vins grib uztaisit testamentu, ka ari ieklaut darba apdrosinasanu taja. Jautajums ir sekojoss - nosutot Dzimsanas apliecibu, vai tevs vares registret manu meitu Polija bez manas piekrisanas, un ari ka savadak vins varetu izmantot dzimsanas apliecibu bez manas zinas? Es izlasiju inteneta, ka jebkurs no vecakiem var pieprasit dzimsanas apliecibu ari pats nosutot pieprasijumu, bet vinam ir jaierodas personigi to sanemt... vai tas attiecas tikai uz LV pilsoniem un citu valstu pilsonis nevar pieprasit Dzimsanas apliecibu bernam, esot berna vecaks. Neuzticos vairs sim cilvekam un gribu kaut ka legali pasargat manu meitu no vina gadijuma ja vins izdomas ka var meitu panemt no manis. Kadi man ir varianti? Ieprieks pateicos par atbildi. Darja


Tiesības saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību ir abiem vecākiem uz motivēta pieteikuma pamata. Dokumentu dzimtsarakstu nodaļa izsniedz pieteicējam personīgi. Bet tā kā bērna tēvs ir ārvalsts pilsonis un ierasties personīgi pēc dokumenta nevar, tad dokumentus uz ārvalstīm nosūta saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos. Uz ārvalstīm, ar kurām Latvijas Republika nav noslēgusi starptautiskus līgumus, kas nosaka dokumentu pārsūtīšanas kārtību, dokumentus nosūta ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību. Bērna tēvs dzimšanas apliecību var izmantot dažādiem nolūkiem, piemēram, kā bērna reģistrēšana Polijā, kā arī bērna izvešanai uz citu valsti. Pēc Latvijas likumiem testamenta taisīšanai nav nepieciešama dzimšanas apliecība. Ja Jums ir bail, ka bērna tēvs var meitu paņemt bez Jūsu piekrišanas, tad ir jāceļ tiesā prasība par aizgādības un saskarsmes tiesību noteikšanu. Ja aizgādības tiesības tiks piešķirtas Jums, tas šādā gadījumā bez Jūsu piekrišanas bērna tēvs nevarēs ne paņemt, ne redzēt bērnu, kā arī bez Jūsu atsevišķa pilnvarojuma bērna tēvs nevarēs izvest bērnu uz citu valsti. Protams, visvienkāršākais variants ir teikt bērna tēvam, lai pats pieprasa bērna dzimšanas apliecības dublikātu, Jūsu gadījumā šis process varbūt sarežģīts, jo bērna tēvs neatrodas Latvijā, līdz ar to aizņems daudz laika.

Lasma (02.08.2015 18:45)

Vecmammai ir meita un 2 mazdēli. Viņa pēc dāvinājuma līguma savu zemi uzdāvina vienam no mazdēliem. Pēc gada mazdēls zemi pārdod. Vecmamma vēl ir dzīva. Vai nākotnē meita un otrs mazdēls varēs pretendēt uz daļu no naudas? Vecmamma daļu naudas vēlas izmantot sava dzīvokļa privatizācijai.


Civillikums nosaka, ka "dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību". Dāvinājuma līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Nav iespējams tajā ietvert punktu, ka tas stājas spēkā tikai ar dāvinātāja nāvi. Tātad, tiklīdz tiek parakstīts dāvinājuma līgums un apdāvinātā īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas zemesgrāmatā, dāvinātājs vairs nav nekustamā īpašuma īpašnieks un ar to vairs nevar brīvi rīkoties. Šī bieži vien ir praksē visbiežāk sastopamā problēma – gados vecie dāvinātāji neizprot dāvinājuma līguma noslēgšanas sekas, jo domā, ka viņš arī turpmāk būs nekustamā īpašuma īpašnieks, bet apdāvinātais par tādu kļūs tikai pēc viņa nāves. Dāvinātāja nāves gadījumā, ja īpašums tika dāvināts bez jebkādiem nosacījumiem, to, mantojumam atklājoties, varēs apstrīdēt neatraidāmie mantinieki (laulātie, lejupējie radinieki (bērni, bet ja viņi jau miruši, tad viņu mazbērni utt., bet ja tādu nav, tad arī augšupējie radinieki: vecāki, ja viņi jau miruši, tad vecvecāki utt). Civillikums tādu situāciju ir paredzējis un tāpēc noteic: ja dāvinājums izdarīts tādā apmērā, ka dāvinātāja neatraidāmiem mantiniekiem neatliek pat viņu neatņemamās daļas, tad viņi var prasīt no apdāvinātā, lai izdod viņiem šīs daļas. Proti, ja īpašumu tālāk pārdod, var būt iespēja, ka nauda jādala visu mantinieku starpā.

Liepa (24.07.2015 22:13)

LABDIEN. IR SIA MIKRO- MAZKAPITĀLA. KREDITORU PARĀDU NAV,NODOKĻU NPARĀDU NAV, BET IR PARĀDS PRET SEVI KĀ VALDES LOCEKLI- AIZDEVĒJU. VAI VAR SLĒGT SIA?


Lai likvidētu SIA, uzņēmumam ir jābūt maksātspējīgam. Pret uzņēmumu nevar būt ierosināti tiesu procesi. Uzņēmuma aktīviem ir jābūt lielākiem par kreditoru prasījumiem. Par uzņēmuma likvidāciju ir izlēmusi pati sabiedrība. Vadoties no Jūsu minētā, ka uzņēmumam ir viens kreditors (valdes loceklis), tad uzņēmumam ir jādzēš savas saistības pret kreditoru, piemēram, ar ieskaita līgumu vai kādu citu līgumu, kurā būtu atrunās parāda dzēšanas fakts. Kad starp kreditoriem un uzņēmumu ir nokārtotas saistības, tad uzņēmumu var likvidēt.

Инна (11.06.2015 11:26)

Скажите, как и где можно поменять задекларированное место жительства? Заранее спасибо!

Ed (28.05.2015 13:24)

Vai ārzemniekam obligāti ir jāierodas Latvijā, lai dibinātu uzņēmumu?


Nē, ārzemniekam nav jāierodas Latvijā, ja viņš izdod pilnvaru kādai personai, kura atrodas Latvijā, pārstāvēt viņa intereses uzņēmuma dibināšanā Latvijā. Pilnvarai ir jābūt noformētai notariālā akta formā.

uzņēmuma vadītājs (22.05.2015 11:09)

Kādos gadījumos uzņēmuma vadītājs var būt atbildīgs par darba drošību un aizsardzību uzņēmumā nepieaicinot sertificētu speciālistu?


Ja uzņēmumā ir ne vairāk kā 10 nodarbināto un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta noteikumi Nr.749), viņš pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus.

Б.Р. (11.05.2015 16:21)

Подскажите - как и где можно поменять декларированное место жительства? Спасибо.


Местожительство можно декларировать:

1. В учреждении декларации того самоуправления, в котором находится новое местожительство лица;

2. B электронном виде в портале www.latvija.lv (нужна электронная подпись (www.eparaksts.lv) или аутентификация Интернетбанка (Swedbank, SEB banka, и.т.д.)

Ассоль (08.05.2015 15:35)

Сколько длится процесс получения ВНЖ на основании открытия представительства компании? От А до Я


Добрый день!

1) Перевод документов заграничного предприятия и подготовление документов представительства - примерно 1-2 недели (после предоставления оригиналов документов), зависит от объёма документов;

2) регистрация представительства - 15 дней с момента подачи документов;

(параллельно 1. и 2. пунктам собираются необходимые документы и справки для ВНЖ)

3) офомление заявления на ВНЖ - 2 дня;

4) Процесс рассмотрения заявления на ВНЖ в Миграционной службе МВД - 10-30 дней, зависит от размера оплаченной пошлины;

5) Оформление карточки ВНЖ 7-15 дней, зависит от очереди в Миграционной службе МВД.

Весь процесс занимает примерно 2-2,5 месяца.

С уважением, LEGAL SUPPORT

Задать свой вопрос

Ваше имя или название организации*:


Эл-почта (не публикуется)*:


Телефон (не публикуется):


Вид вопроса*:


*Вы так же можете записаться на бесплатную консультацию к юристу

Текст*:


Защитный код*: