Jurista Padomi
Meklēt:
Atpakaļ...

Reforma mikrouzņēmumiem

24.09.2015

Nākamajā gadā plāno pieņemt reformu, kura skars mikrouzņēmumus. Tiek prognozēts, ka mikrouzņēmumu skaits krietni samazināsies.

Šobrīd mikrouzņēmuma nodoklis taksācijas pirmajos trīs gados no maksātāja statusa saņemšanas brīža ir 9%, bet, ja uzņēmējdarbība tiek īstenota ilgākā laika periodā, tad nodokļa likme pieaugs līdz 12% mikrouzņēmumiem ar apgrozījumu no 7000,01 līdz 100 000 euro.

2016.gadā Ministru Kabinets plāno izmaiņas šajā jautājumā. Proti:

1. Nozaru saraksts, kuros strādā mikrouzņēmumi, krietni samazināsies. Ar minēto sarakstu Jūs varat iepazīties šeit. (Nospiediet “Noteikumu projekts”)

2. Mikrouzņēmumus sagaida arī jauna nodokļu aplikšanas sistēma. Mikrouzņēmumam ar apgrozījumu līdz 7000 euro, kā arī mikrouzņēmumam saimnieciskās darbības pirmajos 3 gados ar apgrozījumu no 7000,01 līdz 100 000 euro nodoklis būs 5%. Saimnieciskajai darbībai īstenojoties ilgākā periodā par 3 gadiem, mikrouzņēmumam ar apgrozījumu no 7000,01 līdz 100 000 euro nodokļu likme pieaugs līdz 8%.

3. Par katru mikrouzņēmuma darbinieku Valsts kasē būs jāmaksā sociālais nodoklis ne mazāks par summu, ar kuru tiek aplikta minimālā darbinieka alga, kas nozīmē, ka kopējā mikrouzņēmumu darbinieku algu aplikšana ar nodokli palielināsies.

Ar Ministru Kabineta noteikumu projektu varat iepazīties šeit.

Ko lai saka.. Sekosim jaunumiem!Komentāri

Nav komentāru

Rakstīt komentāru

Jūsu vārds vai organizācijas nosaukums*:


E-pasts (netiek publicēts)*:


Ziņas teksts*:


Aizsargkods*: