Jurista Padomi
Meklēt:
Atpakaļ...

Patiesība un mīti par laulības līgumu

06.07.2017

Tā nu ir sanācis, ka kaut kādu iemeslu dēļ liela mūsu sabiedrības daļa attiecās pret laulības līgumiem vai nu vispār negatīvi, vai arī ar bailēm skatoties uz savu laulāto – esošo vai potenciālo. Tajā pašā laikā laulības līgums bieži vien lieliski palīdz dažādu problēmu – ne tikai ģimenes, bet arī biznesa – novēršanā un risināšanā! Šodien pastāstīsim par to, ko maina “zīmogs pasē” no likuma skatu punkta. Par laulības līgumiem.

Lai Jūs lasītu šo rakstu bez sirdsapziņas pārmetumiem un domām par to, ka laulības līgums – tas ir dokuments, kas potenciāli liek domāt par laulības šķiršanu, uzreiz Jūs nomierināsim –

Laulības līgums NAV neuzticēšanās vai norobežošanās no otra laulātā, bet gan saprātīgs tiesiskais instruments laulāto kopīgas un atsevišķas mantas aizsardzībai, tajā skaitā arī pret trešo personu prasījumiem.

Tā nu iznāk, ka, oficiāli nostiprinot savas attiecības priekā, vai pat eiforijā, laulātais vai laulāta bieži vien vienkārši neaizdomājās par laulības līgumu. Bet ja pat aizdomājās, tad klusi, darot to apmēram tā: “Laulības līgums.. Nē, neteikšu par to mīļotajai/mīļotajam, savādāk vēl padomās, ka es aizdomājos par laulības šķiršanu!” Tāpat ir arī ar tiem, kas jau sen dzīvo laulībā.

Abu pušu maldīgs priekšstats!

Laulības līgums — saskaņā ar likumu, ir noformēta vienošanās starp vīrieti un sievieti, kuri nolēmuši noslēgt laulību vai dzīvo laulībā. Varbūt arī tāds variants — personas sastāda laulības līgumu, kas stāsies spēkā attiecību reģistrēšanas brīdī dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā.

Kāpēc ir vajadzīgs laulības līgums?

Pirmkārt, ja, pirms attiecību reģistrēšanas, Jums pieder vai, pēc laulību noslēgšanas, piederēs personisks īpašums. Tas nozīmē, ka Jūs nevēlaties dalīt savu personisko īpašumu ar laulāto partneri vai tieši pretēji - vēlaties savu atsevišķo īpašumu padarīt par kopīpašumu. Tas nav ne slikti, ne labi — tas ir Jūsu lēmums. Ja Jūs nenoslēdzat laulības līgumu, kurā ir atrunāts šis jautājums, tad, pēc laulības noslēgšanas, viss Jūsu īpašums, ko iegūsiet laulības laikā, saskaņā ar likumu, kļūs par kopīpašumu, bet īpašums, ko ieguvāt pirms laulības, paliks Jūsu atsevišķs īpašums.

Otrkārt, ja abi partneri laulības laikā nodarbojas ar uzņēmējdarbību, un vienam no partneriem ir vairāk panākumu biznesā nekā otram. Tādā gadījumā, ja viens no laulātajiem bankrotē, vai viņam ir iesākts maksātnespējas process, un jūsu starpā nav noslēgts laulības līgums, kurā ir atrunātas visas nianses, jūsu bankas konti var tikt iesaldēti. Puse no kopīpašuma pēc likuma pieder otram laulātajam un no tā tiks ieturēta noteikta naudas summa, neskatoties uz to, ka šo naudu esat nopelnījuši Jūs, protams, ja vien Jūs nepierādīsiet, ka tas ir Jūsu atsevišķs īpašums, kas var būt diezgan grūti un ilgi.

Treškārt, ja rodas neparedzami apstākļi, kuri var apdraudēt Jūsu īpašumu un ienākumus, kad, pamatojoties uz rakstveida līgumu vai citiem līdzvērtīgiem saistību dokumentiem, laulātais kādā veidā ir parādā naudu. Tādā gadījumā, ja viņš/viņa nepildīs savas saistības, un Jums nebūs noslēgts laulības līgums, kreditori likumā paredzētajā kārtībā var pieprasīt daļu parāda segt no Jūsu kopīpašuma.

Katra laulātā atsevišķas mantas veidi noteikti Civillikumā. Tas, ka kāda manta ir atsevišķs īpašums, jāpierāda tam laulātajam, kas to apgalvo. Taču, strīdu gadījumos, atsevišķas mantas pierādīšana var būt sarežģīts un laikietilpīgs process, kas var nenest gaidāmo rezultātu.

Jums, un tikai Jums, ir jāizlemj pašam. Pasaulē rodas daudz dažādu situāciju un īsā rakstā visus iespējamos variantus grūti izskatīt un aprakstīt. Taču neaizmirstiet, ka garantija pret daudzām ģimenes ķildām, neveiksmīgām laulībām, traģiskām attiecībām – ir pareiza vienošanās starp laulātajiem — kas un uz ko pretendē, kam un kas pienākas, kuram un kas piederēs. Vēl labāk — ja viss augstākminētais apliecināts pie notāra un iekļauts laulāto mantisko attiecību Reģistrā.

Piebildīsim arī to, ka laulības līgums – tas nav dokuments, kurā var iekļaut punktus par laulātā pienākumu, sodu par krāpšanu, laulāto atbildību utt. Ja ir tāda vēlme, tad to visu var aprakstīt atsevišķā vienošanās starp laulātajiem, kas arī starp citu nav slikti, jo par dažiem jautājumiem labāk ir vienoties iepriekš!

Un vēlreiz - laulības līgumam nav nekāda negatīva zemteksta!

 

Vērsieties ar papildus jautājumiem! 

Pierakstieties uz bezmaksas konsultāciju!

Pasūtiet laulības līgumu!

+371 67350730 info@legalsupport.lvKomentāri

Nav komentāru

Rakstīt komentāru

Jūsu vārds vai organizācijas nosaukums*:


E-pasts (netiek publicēts)*:


Ziņas teksts*:


Aizsargkods*: