Jurista Padomi
Meklēt:
Atpakaļ...

Par sabiedrības likvidāciju (darbības izbeigšanu)

18
19.02.2014

Nereti uzņēmējdarbībā iestājas posms, kad aktīva uzņēmējdarbība konkrētā uzņēmumā netiek veikta ekonomisku vai citu apsvērumu dēļ un tā vairs nav atjaunojama vai arī uzņēmums vairs neplāno atjaunot darbību.

Pat ja uzņēmums neveic saimniecisko darbību un uzņēmumam nav nekāda finanšu apgrozījuma, tam tāpat katru mēnesi vai citos likumā noteiktos termiņos (atkarīgi no uzņēmuma veida) ir jāiesniedz likumā paredzētas atskaites Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm. Tātad ir jātērē savs laiks un jāalgo grāmatvedis.

Ko darīt ar šādu uzņēmumu? 

1) pārdot uzņēmumu
2) pievienot to kādam citam uzņēmumam (reorganizēt)
3) likvidēt uzņēmumu un izslēgt to no Komercreģistra

Izplatītākā uzņemējdarbības forma Latvijā ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) – turpmāk tekstā sauksim to par sabiedrību. Šoreiz mēs pastāstīsim par to, ko darīt, lai likvidētu Sabiedrību.

Ssvarīgi priekšnoteikumi Sabiedrības likvidēšanai ir:

1) Sabiedrībai nav zināmu kreditoru – tātad sabiedrība nav nevienam parādā, ne valstij, ne citiem uzņēmumiem un privātpersonām;
2) Ja Sabiedrībai ir kreditori, tad sabiedrībai jāpietiek līdzekļi esošo parādsaistību segšanai.

Ja sabiedrībai ir kreditori (parādi) un nepietiek līdzekļu to segšanai, tad sabiedrība nevar īstenot likvidācijas procedūru un ir jāpiemēro juridiskās personas maksātnespējas process.

Ar ko sākt? enlightened

Pirmkārt Sabiedrības dalībniekiem ir jāpieņem lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu un jānoformē tas rakstveida dokumentā. Dalībniekiem ar rakstveida lēmumu ir jāieceļ arī likvidators. Likvidators var būt gan esošais valdes loceklis, gan jebkura cita persona, kurai nav šķēršļi pildīt šo amatu. Likvidators ir persona, kas veic visas likumā noteiktās darbības, kas jāveic likvidācijas procesā un paraksta nepieciešamos dokumentus.

Kad nolemts par Sabiedrības darbības izbeigšanu un ir iecelts likvidators, Sabiedrībai ir jāiesniedz Uzņēmumu Reģistram pieteikums par likvidācijas procesa uzsākšanu pievienojot iepriekš minētos dokumentus. Uzņēmumu reģistrs publicē ziņas par Sabiedrības likvidācijas uzsākšanu oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis un uzaicina iespējamos kreditorus pieteikt savas prasības Sabiedrībai 1-3 mēnešu laikā no publikācijas dienas (termiņš atkarīgs no tā vai ir zināmi kreditori vai nav).

Pēc kreditoru pieteikšanās termiņa notecēšanas, Likvidatoram ir jāveic sekojošas darbības:

  • Jāsagatavo likvidācijas sākuma bilance
  • jāsedz visi kreditoru prasījumi (parādi)
  • jāsedz likvidācijas izdevumi
  • jāsagatavo likvidācijas slēguma bilance 
  • jāsagatavo sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns
  • jāveic Sabiedrības dokumentu sakārtošana un nodošana valsts arhīvam
  • jāsadala atlikusī manta starp dalībniekiem

 

Pēc Sabiedrības atlikušās mantas sadales, Likvidators iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu un pievieno tam likumā noteiktos dokumentus. Ja visi dokumenti atbilst likumā noteiktajām prasībām, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par Sabiedrības izslēgšanu no Komercreģistra un Sabiedrība no šī brīža beidz pastāvēt.

Protams likvidācijas procesā ir daudz un dažādas nianses un arī izņēmuma gadījumi. Tos visus varētu aprakstīt un uzskaitīt, taču tad šis īsais raksts pārvērstos par zinātnisku referātu.
 

Ja Jūs vēlaties likvidēt sabiedrību droši vērsieties pie profesionāļiem - "Legal Support"!

Ja jūs neesat praktizējošs jurists vai speciālists, kas ikdienā saskaras un nodarbojas ar sabiedrību likvidācijas procesiem un Jums nepieciešams veikt šo likvidācijas procesu, mēs noteikti rekomendējam konsultēties ar šīs jomas speciālistiem vai arī pilnībā uzticēt vadīt šo procesu kvalificētam juristam.Komentāri

Альберт (21.10.2015 13:33)

российское ООО является участником 50% латвийского SIA с 2014 г. Сейчас хотим вместе с другим Латвийским участником (физ. лицо) ликвидировать SIA, долгов нет. Можно ли у Российского нотариуса заверить-выдать доверенность на участие в собрание по вопросу ликвидации и назначении ликвидатора и т.д. ? Устроит ли это гос. органы Латвии? Каков порядок? и стоимость?

Legal Support (25.09.2015 15:33)

Best, mēs atbildējām Jums uz e-pastu. Jauku dienu!

Best (22.09.2015 11:50)

Зарегистрировали фирму в августе на 1 человека.Сейчас хотим закрыть.Сколько стоят услуги по ликвидации СИА?i

LEGAL SUPPORT (09.06.2015 10:12)

skaidrīte, Uzņēmuma likvidācijas dokumentu sagatavošana (izņemot grāmatvedības bilances un dokumentu arhivēšana) maksā no 225.00 EUR. Lai likvidētu uzņēmumu ir nepieciešams (Likvidāciju veic uzņēmuma īpašnieks vai viņa iecelts likvidators): Lēmums par uzņēmuma likvidācijas uzsākšanu ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Kreditoru prasības pret likvidējamo uzņēmumu jāpiesaka trīs mēnešu laikā no dienas, kad publicēts sludinājums laikrakstā „Latvijas vēstnesis” par likvidācijas uzsākšanu. Uzņēmuma īpašnieks vai likvidators novērtē uzņēmuma mantu un sastāda likvidācijas bilanci. Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka likvidācijas procesā nav iespējams pilnībā apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, likvidatoram vai īpašniekam ir jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju. Manta, kas palikusi pēc kreditoru prasību apmierināšanas un izmaksām darbiniekiem, paliek uzņēmuma īpašniekam. Uzņēmuma īpašnieks vai likvidators iesniedz Uzņēmumu

skaidrīte (13.05.2015 08:04)

cik maksā individuālā uzņēmuma likvidācija ,kurš jau nedarbojas 15 gadus?un kas tur jādara,lai to likvidētu?

Legal Suport (05.05.2015 11:59)

Ув. Марина, стоимость услуги Legal Support (сопровождение и подготовка документов) по ликвидации SIA составляет от 250 евро. Более точную сумму мы можем назвать после ознакомления с окончательным балансом компании. Обращайтесь! Первая консультация предоставляется бесплатно.

марина (27.04.2015 12:22)

Добрый день! Какова стоимость услуг по ликвидации SIA.Период работы более 10 лет,долги кредиторам и бюджету отсутствуют.

Legal Support (09.10.2014 10:09)

Nadja, paldies par Jūsu jautajumu. Atbilde tika aizsūtīta Jums uz e-pastu.

nadja (08.10.2014 13:21)

cik maksa šis pakalpojums(likvidēt sabiedrību).

nadja (08.10.2014 13:20)

cik maksa šis pakalpojums.

Rakstīt komentāru

Jūsu vārds vai organizācijas nosaukums*:


E-pasts (netiek publicēts)*:


Ziņas teksts*:


Aizsargkods*: