Jurista Padomi
Meklēt:

Vai vēlaties, lai Jūsu uzņēmums kļūtu vērtīgāks?

3
18.10.2013

Uzņēmuma peļņas (dividenžu) izmaksa uzņēmuma dalībniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek aplikta ar ienākuma nodokli 10% apmērā, turklāt nodokli aprēķina un valsts kasei maksā uzņēmums, kas veic dividenžu izmaksu. Dividenžu izmaksa ne vienmēr atbilst uzņēmuma vēlmēm un interesēm. Kā Jūs varat iegūt neizmaksājot uzņēmuma peļņu dividendēs? Vislabākais risinājums ir:Par laulāto mantiskajām attiecībām

4
17.10.2013

Saskaņā ar Civillikumu, viss ko laulātie laulības laikā iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.Kādi dokumenti ir nepieciešami pieņemot darbā darbinieku?

3
17.10.2013

Kādu laiku atpakaļ, pie mums vērsās uzņēmuma vadītājs, kuram Valsts Darba Inspekcija ir uzlikusi naudas sodu 2000,00 Ls apmērā, par to, ka dokumentos pietrūka uzņēmuma darbinieka viena paraksta.Par mikrouzņēmumu un mikrouzņēmuma nodokli

4
15.10.2013

Kā Jums jau ir zināms, no 2010.gada 1.septembra spēkā stājies likums Par mikrozuņēmuma nodokli.

Mikrozuņēmums — komersants, kas atbilst sekojošiem kritērijiem: