Jurista Padomi
Meklēt:
Atpakaļ...

Par preču zīmēm un to reģistrāciju

9
22.01.2014

Kas ir preču zīme?

Preču zīmi vai pakalpojumu zīmi var veidot jebkurš apzīmējums, ko var grafiski attēlot un kas ļauj atšķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem.

Preču zīmes var būt:

  • vārdiskas — sastāv no burtiem, vārdiem, arī no personvārdiem, uzvārdiem, cipariem;
  • grafiskas — attēls, zīmējums, grafisks simbols, krāsas tonis, krāsu salikums;
  • telpiskas— telpisks apjoms, preces vai tās iesaiņojuma forma;
  • kombinētas — sastāv no iepriekšminēto elementu kombinācijām (preces etiķete u.tml.);
  • īpašu veidu jeb speciālas (skaņas vai gaismas signāli u.tml.).
     

Tiesības uz preču zīmi var iegūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk — persona). Katrai personai var piederēt viena vai vairākas preču zīmes. Preču zīme var būt divu vai vairāku personu kopīpašums. Kolektīvā preču zīme ir vairāku uzņēmumu apvienības (asociācijas) īpašums.

Kāpēc jāreģistrē preču zīme?

Komercdarbībā var lietot arī nereģistrētas preču zīmes. Preču zīmju aizsardzību bez to reģistrācijas regulē atsevišķi likuma par “Preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” panti, kā arī citi normatīvie akti. Taču nereģistrēta preču zīme nav pilnībā aizsargāta no tās neatļautas izmantošanas no citu personu puses. Tāpat Preču zīmes īpašnieks riskē ar to, ka kāds reģistrēs līdzīgu vai identisku preču zīmi un vēlāk aizliegs Jums to izmantot.

Tādēļ, ja Jūsu preces vai pakalpojumi ir ar augstu pievienoto vērtību un ir plaši pazīstami sabiedrībā, mēs rekomendējam savlaicīgi reģistrēt Jūsu preču zīmi. Tas ļaus aizsargāt savu produktu vai pakalpojumu atpazīstamību tirgū un novērst iespēju līdzīgas preces vai pakalpojumus ar daudz zemāku vērtību realizēt izmantojot Jūs preču zīmei līdzīgu vai identisku preču zīmi.

Kā reģistrēt preču zīmi?

Jāizveido savas preču zīmes grafiskais attēls. Tas var sastāvēt tikai no vārdiem vai tikai no attēliem un simboliem, tas var būt kombinēts (vārdi + attēli), tam var būt telpisks apjoms, var būt arī īpašas preču zīmes, kas sastāv no skaņas, gaismas signāliem. Šeit Jums būs jāaicina talkā attiecīgi speciālisti – dizaineri, mākslinieki, kas izveidos grafisku attēlojumu.

Preču zīmes Latvijā reģistrē Latvijas Republikas Patentu Valde. Lai pieteiktu preču zīmi registrācijai, ir jāaizpilda noteiktas formas un satura preču zīmes reģistrācijas pieteikums, jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz Patentu valdei. Ir ļoti svarīgi saskaņā ar Nicas klasifikāciju pieteikumā norādīt pilnu preču un pakalpojumu sarakstu, uz kuru attieksies konkrētā preču zīme, jo tas būtiski ietekmēs preču zīmes aizsardzības apjomu. Ir svarīgi uzreiz paredzēt visu preču un pakalpojumu klāstu, jo pēc pieteikuma iesniegšanas Patentu Valdē šo sarakstu vairs nevarēs papildināt.

Pieteikumā ir jāiekļauj zīmes attēli. Preču zīmi var pieteikt melnbaltu vai krāsainu; nav piemērotas krāsu kopijas, kurās nepatiesi atveidoti krāsu toņi.

Preču zīmes reģistrācija izmaksā vismaz 177,86 eiro (85,37 eiro par pieteikuma iesniegšanu + 92,49 eiro par ierakstīšanu Valsts reģistrā, preču zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un publikāciju Patentu valdes oficiālajā vēstnesī). Minētās izmaksas attiecas uz pieteikumu, ja preces vai pakalpojumi, uz kuriem tiek lūgta zīmes reģistrācija, ietverti vienā klasē. Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu preču vai pakalpojumu klasi, par katru papildus klasi maksājama papildnodeva 28,46 eiro.

Ja Jūs vēlaties aizsargāt Jūsu preču vai pakalpojumu unikalitāti, reģistrējot Preču zīmi, rekomendējam neatstāt uz vēlāku laiku un izdarīt to jau tagad, jo Jūs vienmēr riskējat ar iespēju, ka kāds aizsteigsies Jums priekšā, un Jūsu vēlamās preču zīmes reģistrācija Jums vairs nebūs pieejama.

Juridiskais birojs LEGAL SUPPORT nodrošinās Jūs ar pilnu juridisko atbalstu un kvalificētām konsultācijām Preču zīmes reģistrācijā. Juridiskā biroja speciālisti sniegs savus pakalpojumus un pavadīs Jūs visā preču zīmes reģistrācijas procesā līdz pat Preču zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanai.

Reģistrējiet savu preču zīmi kopā ar LEGAL SUPPORT!Komentāri

Vilnis (23.01.2014 10:11)

Sergei: Arī tas pasts, laikus pamanījām!

Kristaps (23.01.2014 09:42)

Hmmm, būs jāatnāk pie Jums ciemos...

Ирина (22.01.2014 17:31)

Это очень важный пункт! Ждите меня в гости!

revenimus (22.01.2014 16:26)

Vajadzīga lieta! Būtu zinājis agrāk, nepazaudētu naudu...

marina15 (22.01.2014 16:05)

Da! Nado vse registrirovat, a to prisvojat sebe!

Austris (22.01.2014 15:55)

Paldies par izsmeļošu rakstu. Nekad nebiju iedomājies, ka tas ir tik nopietns pasākums- Preču zīmes reģistracija. Noteikti pie Jums atnākšu uz konsultāciju.

Лен4ик (22.01.2014 15:15)

Наткнулась на вашу публикацию вовремя. Спасибо, что написали.

Magda (22.01.2014 13:27)

Ļoti aktuālā tēma! Paldies!

Сергей (22.01.2014 13:23)

Да, был у нас случай, когда увидили свой логотип в другой компании. Хорошо что вовремя спохватились и успели оспорить наш товарный знак. Регистрировать однозначно нужно.

Rakstīt komentāru

Jūsu vārds vai organizācijas nosaukums*:


E-pasts (netiek publicēts)*:


Ziņas teksts*:


Aizsargkods*: