Jurista Padomi
Meklēt:
Atpakaļ...

Par maza apmēra prasību izskatīšanas kārtību

4
06.11.2013

Vēlamies Jums atgādināt par jaunu un ērtu tiesvedības instrumentu maza apmēra naudas līdzekļu un uzturlīdzekļu piedziņai valsts tiesā. Ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas stājušies spēkā jau 2011.gada 01. oktobrī, ir paredzēta vienkāršota Maza apmēra prasību (MAP)iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Lietas ierosināšana un izskatīšana minētajā kārtībā pieļaujama tikai prasībās par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu, ja galvenais parāds prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 1500 latus.

MAP procesa pozitīvās puses:

  • lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā,bez pušu piedalīšanās. Jums nebūs jātērē Jūsu laiks, lai apmeklētu tiesas sēdes, (ja puses nelūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē vai tiesa neuzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē);
  • atbildētāja paskaidrojumu neiesniegšana tiesai uz prasības pieteikumu nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un šī iemesla dēļlietas izskatīšana netiks atlikta;
  • iesas spriedums par maza apmēra prasībām apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.


Jāņem vērā, ka:

  • atbilstoši likuma prasībām prasības pieteikums MAP lietās noformējams atbilstoši apstiprinātajam paraugam;
  • prasības galvenais parāds (bez līgumsoda un procentiem) MAP lietās nedrīkst pārsniegt 1500 LVL


Komentāri

Anna (14.11.2013 13:23)

Laba alternatīva mazo parādu piedziņai. Padies par informāciju!

Ирина (14.11.2013 11:07)

Абсолютно согласна с Николаем. Мои знакомые подали дело в государственный суд, так вот им только первое рассмотрение назначили на 2015 год! Кошмар! Полтора года ждать, чтобы вообще начать разбираться! Экономьте свое время - разбирайтесь в Третейском суде!

Magda (14.11.2013 10:59)

Ļoti noderīga informācija! Turpiniet mūs arī turpmak informēt!

Nikolaj (06.11.2013 18:40)

Я предпочитаю взыскивать долги в Третейском суде. Это и быстрее и проще. ИМР - до 6 месяцев у меня опыт в гос судах, да и обжаловать и затянуть не составляет никаких проблем.

Rakstīt komentāru

Jūsu vārds vai organizācijas nosaukums*:


E-pasts (netiek publicēts)*:


Ziņas teksts*:


Aizsargkods*: