Drukāt

16.07.2024 03:47:23

Teksts no www.legalsupport.lv


Uzturēšanas atļauja

Latvijas likumdošana paredz vairāk nekā 20 uzturēšanās atļauju piešķiršanas pamatojumu ārzemniekiem Latvijā. Uzturēšanās atļauja Latvijā – tā ir bezvīzu pārvietošanas iespēja jebkurās Šengena līguma valstīs. Šajā rakstā mēs pastāstīsim par populārākiem uzturēšanās atļaujas saņemšanas pamatojumiem Latvijā.

Īpaša pievilcība uzturēšanās atļaujai Latvijā ir dalība Eiropas savienībā, kas dod tiesības atrasties citās ES valstīs ne vairāk ka 90 dienas 6 mēnešu periodā. Personas uzturēšanās Latvijas teritorijā nav ierobežota ar termiņu.

Ir vērts pievērst uzmanību tam, ka Latvijas migrācijas likumdošana nosaka ikgadējo pagaidu uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ar mērķi kontrolēt ārzemnieka investīciju nosacījumu ievērošanu, uz kuru pamata tika saņemta noteikta uzturēšanās atļauja.

Šobrīd paši aktuālākie uzturēšanās atļaujas saņemšanas pamatojumi, kurus nodrošina spēkā esošā likumdošana, ir:

1. Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā.
Minimālā darījuma summa nevar būt mazāka par 250 000 eiro.

2. Ārvalstu uzņēmuma reģistrēta pārstāvniecība.
Reģistrējot ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecību Latvijā, pārstāvniecības vadītājs ir tiesīgs saņemt uzturēšanas atļauju.

3. Pakārtotas saistības ar banku (aizdevums bankai).
Minimālā summa – ne mazāk kā 280 000 eiro, ar sekojošiem nosacījumiem:
- darījuma termiņam ar kredītiestādi jābūt ne mazākam par 5 gadiem;
- pieprasot primāro uzturēšanās atļauju uz investīciju pamata Latvijas Republikas kredītiestādē, ir jābūt apmaksātai vienreizējai nodevai valsts budžetā 25 000 eiro apmērā.

4. Investīcijas Latvijas uzņēmumā.
Kā ieguldījums sabiedrības kapitālā, kas nav mazāks par:
- 35 000 eiro, ja ieguldījums ir veikts uzņēmumā, kurā ir nodarbināti mazāk par 50 darbiniekiem, un gada apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 10 milj. eiro, kā arī, ja uzņēmums katru gadu maksā nodokļus ne mazāk kā 40 000 eiro apmērā. Īstenojot ieguldījumu viena uzņēmuma pamatkapitālā, uzturēšanās atļauju ir tiesīgi prasīt ne vairāk, ka trīs investori.
- 150 000 eiro, ja ieguldījums ir veikts uzņēmumā, kurā ir nodarbināti vairāk par 50 darbiniekiem, un uzņēmuma gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 milj. eiro.

5. Darbs Latvijas uzņēmumā.
Kā valdes loceklis vai padomes loceklis, vai kā cita uzņēmuma reģistrā reģistrēta amatpersona, uz darba atļaujas pamata, ar ikmēneša darba algu ne mazāku par 1 368 eiro. Uzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: pamatkapitāls – ne mazāks par 2 800 eiro; nodarbinātība – ne mazāk par 5 darbiniekiem; atbilstošu nodokļu un nodevu samaksa ne mazāk kā 14 300 eiro gadā.


Uzturēšanās atļaujas investora ģimenes locekļiem! 

Termiņuzturēšanās atļauju var saņemt kā investori, tā arī viņu ģimenes locekļi – laulātie, nepilngadīgie bērni un personas, kas ir investoru aizbildnībā.

Vai ir iespējams pagarināt uzturēšanās atļaujas termiņu?
Beidzoties uzturēšanas atļaujas termiņam, investors ir tiesīgs prasīt tās pagarināšanu – ja uzturēšanas atļaujas piešķiršanas pamats ir saglabājies saglabājas.

Uzturēšanās atļaujas piešķiršanas dokumentu izskatīšanas termiņi.
Migrācijas dienests izskata dokumentus termiņos, kas ir atkarīgi no samaksātā nodevas apmēra:
5 darbadienas – 313 eiro;
10 darbadienas – 242 eiro;
30 kalendāras dienas – 100 eiro.
Norādītie termiņi var būt pagarināti, ja tiks noteikta papildus pārbaude (runājot par rezidentiem no tā sauktajām “melnā saraksta” valstīm).

Ja Jums rodas kādi jautājumi par uzturēšanas atļaujas saņemšanu Latvijā, ar prieku atbildēsim!