Drukāt

10.12.2023 03:19:18

Teksts no www.legalsupport.lv


Darba drošība

 

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem katram uzņēmumam ir nepieciešams ieviest un uzturēt darba aizsardzības sistēmu, kas ietver:

- Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu, dokumentācijas izstrādāšanu atbilstoši nozarei;
- Darba vides risku novērtēšanu ne retāk kā reizi gadā;
- Darba vides iekšējo uzraudzību.

Kāpēc jāievieš Darba aizsardzības sistēma?

- Procesā tiek apzināti apstākļi, kuri var būt bīstami darbiniekiem un plānveidā novērsti;
- To nosaka LR normatīvie akti, par kuru neievērošanu Valsts Darba inspekcija ir tiesīga uzlikt naudas sodus 355 - 
15 000 EUR apmērā.

Birojs Legal Support piedāvā Jums:

1. Esošās darba drošības dokumentācijas analīzi uzņēmumā (audits) – 100 EUR. 

(Mēs veiksim uzņēmuma Darba drošības dokumentu analīzi un sagatavosim rakstiskās rekomendācijas to korekcijai)

2. Darba drošības dokumentācijas sagatavošanu uzņēmumā – no 250 EUR. 

(Mēs sagatavosim dokumentu komplektu, kuram obligāti jābūt Jūsu uzņēmumā)

Piesakieties pakalpojumam Darba drošības dokumentu audits Jūsu uzņēmumā!