Drukāt

14.06.2024 05:25:11

Teksts no www.legalsupport.lv


Līgumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka līgumattiecībās praksē rodas ļoti dažādas un pat šķietami iepriekš neparedzamas situācijas, kuru atrisināšana būtu daudz vieglāka, ja tas būtu jau iepriekš paredzēts līgumā.


Mēs varam palīdzēt ar:

1. Līgumu un vienošanās sagatavošanu un noformēšanu

2. Līgumu analīzi, rediģēšanu un korekciju klienta interesēs

3. Konsultāciju līguma noslēgšanas procesā

4. Darījumu pavadība pārrunās, līgumu izpildes kontrole

5. Zaudējumu piedziņa līguma noteikumu nepildīšanas gadījumā