Drukāt

14.06.2024 06:49:24

Teksts no www.legalsupport.lv


Noderīgas saites

02.04.2015

Likumdošana:

Latvijas Republikas likumdošana latviešu valodā

Latvijas Republikas likumdošana krievu valodā

Eiropas savienības likumdošana

Notāri, advokāti, tiesu izpildītāji:

Zvērinātu notāru saraksts

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju saraksts

Latvijas zvērinātu advokātu saraksts

Komerciālais reģistrs:

Uzņēmumu reģistrs

Maksātnespējas reģistrs

Biedrību un nodibinājumu reģistrs

Komercķīlu reģistrs

Laulāto mantisko attiecību reģistrs

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības

Šķīrējtiesu reģistrs

Valsts iestāžu portāli:

Nodokļu dienests

Darba inspekcija

Valsts policija

Prokuratūra

Latvijas Tiesu portāli

Augstākā tiesa

Satversmes tiesa

Ceļu satiksmes departaments

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Valsts zemes dienests

Latvijas Republikas Patentu valde

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Uzturlīdzekļu garantijas fonds

Ārlietu ministrija

Tieslietu ministrija

Citi noderīgi portāli:

Elektroniskais paraksts

Rīgas šķīrējtiesa

Uzņēmumu parādu valstij pārbaude

Uzņēmuma maksātnespējas pārbaude

Uzņēmuma reģistra informācija   (Lursoft)  

Uzņēmuma reģistra informācija (Firmas.lv)