Drukāt

28.11.2020 19:09:48

Teksts no www.legalsupport.lv


Bezmaksas konsultācijas

* Jurista sākotnēja konsultācija ir vispārējs padoms Jūsu lietā.

Kopējais konsultācijas laiks nepārsniedz 20 minūtes. Gadījumā, ja nepieciešams papildus laiks situācijas analīzei, puses vienojas atsevišķi par turpmāko sadarbību.